Excite

Barack Obama neemt nobelprijs in ontvangst

Het nieuws was al langer bekend, maar donderdag nam Barack Obama de prijs dan ook echt in ontvangst. De Nobelprijs voor de Vrede, wel te verstaan. Obama zei in zijn toespraak dat hij vond dat anderen meer recht hadden op de prijs dit jaar. Maar, zo verdedigde hij de keuze onmiddellijk, de prijs is wel gerechtvaardigd. Daarvoor wijst hij naar het Amerikaanse beleid in Afghanistan.

Barack Obama nam de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst in Oslo. Hij zij dat hij de prijs alleen in ontvangst kon nemen met de gepaste nederigheid. 'Ik kan niet redetwisten met degenen die vinden dat sommigen, die in de gevangenis zitten omdat ze rechtvaardigheid nastreven, deze prijs meer verdienen dan ik', zei de president van de Verenigde Staten. Hij rechtvaardigde tevens de oorlog in Afghanistan door te beweren dat voor vrede soms oorlog nodig is.

Het comité dat de de Nobelprijzen uitreikt, verdedigde de keuze voor Obama door te stellen dat de boodschap van hoop steun verdient. Er werd toegegeven dat de Nobelprijs wel heel vroeg in het presidentschap van Barack Obama kwam, maar dat desondanks Obama al een buitengewone inspanningen heeft gedaan om de internationale diplomatie en samenwerking tussen volkeren te versterken. Na Oslo zal Barack Obama ook de klimaatconferentie in Kopenhagen bezoeken.

Afbeelding: Flickr, jdebner

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020