Excite

Barack Obama sluit Guantanamo Bay

Op zijn eerste dag als president van de Verenigde Staten heeft Barack Obama besloten om het concentratiekamp Guantanamo Bay te sluiten. Binnen een jaar moet het detentiecentrum dat buiten alle jurisdicties valt gesloten zijn. Guantanamo Bay deed sinds de oprichting in 2001 heel wat internationaal stof opwaaien.

Geen krijgsgevangen, geen Amerika, dus alles is toegestaan

Het gevangenkamp had een aantal grote voordelen voor George W. Bush en co. Ten eerste lag Guantanamo Bay niet op Amerikaans grondgebied, maar in Cuba. Amerikaans recht zou er dus niet gelden, wat natuurlijk handig is als je een bepaald soort mensen wilt onderdrukken zonder dat er lastige vragen gesteld gaan worden. Ten tweede werden de gevangen in Guantanamo Bay niet betiteld als krijgsgevangenen, zodat ze niet beschermd werden door de Conventies van Genève. Het resultaat waren erbarmelijke omstandigheden, rechtspraak door militaire commissies en martelingen. Een soort paradijs voor de Amerikaanse dictatuur van de Republikeinse Partij van Bush.

Het is een kwestie van definitie

Dat woorden veel macht hebben, bewees Barack Obama al met zijn speeches. Wie kan bepalen wat woorden betekenen, heeft veel macht. Volgens Bush vonden er in Guantanamo Bay geen martelingen plaats. Obama vindt het waterboarden van gevangenen toch wel degelijk martelen. Kwestie van herdefiniëren en bepaalde zaken worden in een heel ander licht gezien. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de eerste zwarte president van de Verenigde Staten het concentratiekamp laat sluiten.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019