Excite

Boete op de kinderbijslag bij spijbelende kinderen

De VVD wil dat ouders geen kinderbijslag meer krijgen wanneer hun kinderen te veel spijbelen. Deze boete moet worden opgedragen wanneer de ouders er te weinig aan doen om te voorkomen dat hun kinderen spijbelen.

VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias wil hier een debat over voeren met minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs in de hoop om het schoolverzuim op deze manier terug te dingen. Hij vindt dat de verantwoording ook bij de ouders ligt en dat zij dus best gestraft mogen worden wanneer de kinderen veelvuldig spijbelen.

Ook wil Ton Eliasdat er betere controles op scholen plaatsvinden. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er maar weinig scholen zijn die bijhouden wie wel en niet aanwezig is. Ton Elias is van mening dat scholen ook een boete moeten krijgen wanneer zij niet goed bijhouden of iedereen er wel is.

Als laatste wil de VVD dat er gekeken wordt naar het aantal leerlingplichtambtenaren. Dit zijn er vermoedelijk veel te weinig, waardoor het voor kinderen ook gemakkelijker is om te spijbelen.

De reacties op dit bericht zijn wisselend. Sommige mensen zijn het geheel eens met Ton Elias, maar anderen hebben liever dat het spijbelen op een andere manier wordt aangepakt. Immers heeft spijbelen vaak een psychische oorzaak en er zijn genoeg kinderen die spijbelen zonder dat de ouders er enig besef van hebben. Het debat over het spijbelen zal woensdag plaatsvinden.

Afbeelding: Flickr account Liz

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020