Excite

Boycot antiracisme-conferentie

Vandaag is de antiracisme-conferentie van de Verenigde Naties in Genève. Echt druk is het er niet, omdat veel landen de conferentie hebben geboycot. Ze zijn bang voor de bijeenkomst zal ontaarden in retorische aanvallen op Israël en uit onvrede over de verklaring die vooraf is opgesteld.

Afgelopen zaterdag besloot de Verenigde Staten om de conferentie te boycotten. Ook landen zoals Canada, Australië, Italië en Israël hebben de conferentie geboycot. De minister van buitenlandse zaken, Verhagen, zegt hierover: ‘De conferentie tegen racisme is te belangrijk om te laten misbruiken voor politieke doeleinden en aanvallen op het Westen. Daar doet Nederland niet aan mee. Een aantal landen dat zelf nog heel wat te doen heeft op het gebied van mensenrechten, misbruikt de top om religie boven de rechten van de mens te stellen en de vrijheid van meningsuiting onnodig in te perken, discriminatie op grond van seksuele geaardheid te negeren, en impliciet Israël als enige land in de beklaagdenbank te zetten.’

De antiracisme-organisatie ‘Nederland Bekent Kleur’ is het helemaal niet eens met dit besluit van Verhagen. Zij zeggen: ‘Door niet deel te nemen aan de conferentie geeft Nederland aan geen belang te hechten aan racismebestrijding. Dat is absoluut een verkeerd signaal in tijden van toenemende vreemdelingenhaat in Nederland.’

Groot-Brittannië, Frankrijk en Ierland zijn wel aanwezig. En ook de VN-chef Ban Ki-moon is aanwezig om de conferentie te openen.

Afbeelding: FlickrCC

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2018