Excite

Britten ontkennen G-spot, Fransen zijn het oneens

Het was een enorme zoektocht. Misschien wel de grootste wetenschappelijke queeste na de zoektocht naar het medicijn tegen kanker. Britse wetenschappers speurden bij vrouwen naar de G-spot. Die mythische plek in het vrouwelijke lichaam, waar vrouwen puur genot beleven. Bestaat de G-spot of bestaat hij niet? Sommigen zeggen van wel, andere zeggen van niet. Britse wetenschappers - niet de groep met het meest seksueel explosieve imago - deden een onderzoek naar de erogene zone.

Dus. 1800 Britse tweelingen werden verzameld. Sommigen waren identieke tweeling, sommigen niet. Allen waren vrouw. De hypothese van de Britten was, dat als identieke tweelingen echt volledig identiek zijn, de G-spot ook op dezelfde plek moet zitten. Het zou immers gaan om een clustering van uiteinden van zenuwen, ergens in het lichaam. Fysiologie, dus zou bij de identieke tweelingen gelijk moeten zijn. De niet identieke tweelingen golden als controlegroep. De conclusie na het uitvoerige onderzoek was dat er geen sprake was van een G-spot en de erogene zone bij vrouwen een mythe was. It's all in the head, zeggen de Britten.

Ce n'est pas possible, was het antwoord van de Fransen. Er werd een G-dag georganiseerd en Franse gynaecologen deelden mee het pertinent oneens te zijn met de Britten. Zo zijn de Fransen. Zij beweerden dat niet alle vrouwen op de juiste manier gebruik maakt van de G-spot. Zo beweerde een expert dat 56 procent van de vrouwen de G-spot heeft en dat zoiets is aan te tonen in scans. Het onderzoek van de Britten wordt chauvinistisch genoemd, zomaar de genotsplek van vrouwen ontkennen. Typisch Brits, aldus de Fransen.

Afbeelding: Flickr, bandita

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020