Excite

Brussel wil graag IJsland bij de EU

Het is momenteel niet fijn om IJslander te zijn. De economie ligt daar, vanwege een paar graaiende bankiers, volledig overhoop. Het land is net niet failliet, maar ver zijn ze er niet van af. Bovendien zijn er gigantische schulden vanwege het IceSave-debacle. Groot-Brittannië en Nederland willen nog steeds miljarden terug van IJsland, die zijn voorgeschoten om de rekeninghouders van de IJslandse bank tegemoet te komen. Het terugbetalen zou een zware slag zijn voor de wankele economie van het eiland ten noorden van Europa. Daarom zou IJsland graag de EU in willen stappen.

Als het aan de Europese Commissie ligt, gebeurt dat ook. Zij stellen dat de EU niet alleen groter wordt door IJsland toe te voegen, maar ook sterker. Onderzoek wijst uit dat IJsland goed bij de EU zou passen. Een stabiele democratie, een solide rechtssysteem en een goed functionerende markteconomie, hoewel die laatste wat stottert vanwege de economische crisis. Was IJsland lid geweest van de EU ten tijde van het uitbreken van de crisis, dan was de klap minder zwaar geweest. Als het nu lid wordt, zal er toch echt terug betaald moeten worden, voordat er van de voordelen geprofiteerd kan worden. Daarom is er bij veel IJslanders nog de nodige twijfel over toetreding.

Overigens, toen er nog geen sprake was van crisis en IJsland vooral bekend stond om geisers en dromerige zangeressen, wilden de eilandbewoners pertinent niet meedoen met de Europese Unie. Dat kwam door de visjes. Leden van de EU moeten zich aan bepaalde quota houden, wat visvangst betreft. Visserij is de belangrijkste bron van inkomsten voor IJsland, dus zij wilden niet vast zitten aan allerlei quota en regels. Nu de nood aan de man is, zouden ze echter dolgraag lid worden van de EU. Het bewijst eens te meer dat politiek vooral een spel van opportunisme is.

Afbeelding: Flickr, o palsson

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020