Excite

Criminaliteit in Nederland daalt nauwelijks

Uit de jaarlijkse Integrale Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit nauwelijks is gedaald. Daarmee worden onder andere diefstal, vandalisme en geweld bedoeld. Ook zijn gevoelens van onveiligheid onder Nederlanders niet verbeterd.

Iets meer dan vijfentwintig procent van de Nederlanders ouder dan vijftien jaar zegt te maken te hebben met veelvoorkomende criminaliteit. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Een kwart van de ondervraagden voelde zich weleens onveilig. Het gevoel van onveiligheid is het grootst in de regio's Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Limburg-Zuid.

In diezelfde regio's geven mensen aan vaker slachtoffer te zijn geworden van veelvoorkomende criminaliteit. Opvallend is dat ook Kennemerland en Brabant-Noord hier hoog scoren. In Drenthe zat je in 2010 het veiligst; slechts 16,8 procent van de ondervraagden uit die regio zegt het afgelopen jaar met criminaliteit te maken te hebben gehad. Dat is bijna drie procentpunt minder dan de regio Twente, die het één-na-laagste percentage scoorde.

Over het algemeen voelen Nederlanders zich in hun eigen woonbuurt veiliger dan daarbuiten. Slechts één op de zes ondervraagden gaf aan zich weleens onveilig te voelen in de eigen wijk. De twee voorgaande jaren was dat ook al zo.

Afbeelding: Flickr, gebruiker Redvers

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021