Excite

De test: Kinderen en Schuimpjes

Wat zou er gebeuren als je een kind de keuze geeft: ofwel eet je het schuimpje nu op ofwel wacht je tot ik terugkom en krijg je een tweede schuimpje. Prachtig hoe kinderen zich in zo'n situatie gedragen!

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020