Excite

Drie dagen na 9/11 al discussie over Irak

De oorlog in Irak is geen zuivere zaak. Zoveel staat vast. De oorlog werd gestart omdat Saddam Hoessein massavernietigingswapens aan het produceren was, maar het wankele bewijs dat vooraf door de Verenigde Staten getoond werd was beter dan het bewijs dat ooit werd gevonden. Dat is er namelijk niet. En nu blijkt dat George W. Bush al drie dagen na de aanslagen van elf september met Tony Blair over een mogelijke inval in Irak gesproken heeft. De zaak wordt in Engeland hoog opgenomen.

Sir David Manning, een voormalige advieur buitenlandse politiek van Tony Blair, klapte uit de school. Hij meldde dat er al daags na 11 september sprake was van gesprekken over Irak. Veel eerder dan tot nu toe werd aangenomen. Bush vertelde Blair dat er mogelijk massavernietigingswapens door Saddam Hoessein werden gemaakt, waarop Blair antwoordde dat het bewijs wel heel sterk moest zijn om een aanval te rechtvaardigen.

Tussen september 2001 en maart 2003, de uiteindelijk start van de tweede Golfoorlog, heeft de regering van Bush steeds meer druk gelegd op Blair om deel te nemen aan een inval in Irak. Blair en zijn regering hebben lange tijd gepleit om een ontwapeningsbeleid te voeren via de Verenigde Naties, maar zijn uiteindelijk toch overstag gegaan. Tony Blair wordt volgend jaar verwacht tijdens een verhoor over de oorlog in Irak. In Nederland komt Balkenende ook steeds meer onder vuur te liggen over de Nederlandse inmenging in Afghanistan, een ander project van de Verenigde Staten na elf september.

Afbeelding: Flickr, World Economic Forum

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020