Excite

Dus wat precies is de... Online Rechtbank?

De NvvR, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, is niet blij met e-Court, de nieuwe internetrechtbank. Qua opzet zou deze online rechtbank teveel lijken op een gewone rechtbank.

e-Court is sinds deze week geopend en biedt mensen de mogelijkheid om bijvoorbeeld burenruzies, huurgeschillen, bouw- en aanbestedingsgeschillen en arbeidsconflicten online te regelen. Binnen acht weken wordt dan gegarandeerd een vonnis afgegeven. Mocht één van de betrokken partijen in hoger beroep gaan, dan neemt de volledige procedure zo’n 12 weken in beslag.

Volgens de NvvR doet e-Court voorkomen alsof het om een gewone rechtbank gaat, terwijl dat niet het geval is. Zo wordt het meeste schriftelijk gedaan; geschillen tot €40.000 kunnen op die manier worden afgehandeld. Het grote verschil met een gewone rechtbank is de duur van het proces. Een gewone procedure kan soms tot 61 weken in beslag nemen. De kosten kunnen dan ontzettend uit de hand lopen. Met een procedure van maximaal twee maanden – zonder hoger beroep – zijn die kosten beter beheersbaar. Zo betaal je voor een procedure tot €10.000 ‘maar’ €450,- aan griffiekosten.

Het vonnis van e-Court is na vastlegging in een notariële akte gewoon rechtsgeldig en heeft dezelfde werking als het vonnis van een rechter van de overheid. De NvvR ziet weinig voordelen; die meent in ieder geval over prima rechters te beschikken die doorgaans erg snel zijn. Bovendien hoef je kantonrechters niet te betalen.

Afbeelding: Flickr account swanksalot

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020