Excite

Engels tweede taal van Amsterdam

Amsterdam is de meest internationale stad van Nederland, als het gaat om toeristen. Jaarlijks trekt de stad miljoenen toeristen uit het buitenland. Tijd dat daar rekening mee gehouden gaat worden, vond D66-gemeenteraadslid Jan Paternotte. Hij stelde voor om Engels als tweede taal in te voeren in de gemeente Amsterdam. Hoewel het voorstel vorig jaar nog afketste, stemde de gemeenteraad er onlangs mee in. Omdat Nederlands geen wereldtaal is, moeten we Engels ook bij de gemeente als tweede taal accepteren, zo stelde Paternotte.

Het invoeren van Engels als tweede taal betekent dat bijvoorbeeld in het openbaar vervoer alle mededelingen ook in het Engels gedaan worden. Ook zouden niet-Nederlanders voortaan aangifte moeten kunnen doen in het Engels. Net zoals Friesland tweetalig is, zo is Amsterdam dat nu dus ook. Met Engels kun je nu ook terecht bij de gemeente, politie en in het openbaar vervoer, en niet alleen meer in de cafeetjes, restaurants en toeristische bezienswaardigheden. Het is een stap in de goede richting, zo vindt VVD-raadslid Huub Verweij, die graag ziet dat Amsterdam zich nog verder ontwikkelt richting de inkomsten-genererende toeristen.

Uiteraard zijn mensen het er ook mee oneens. Zo zijn er actiegroepen opgericht dit pertinent tegen het Engels in de tram zijn. Engelse mensen zouden worden bevoordeeld, wat blijkbaar heel erg is. Op welke manier de tweetalige mededelingen een last zijn voor de Nederlandstalige burger, is niet helemaal duidelijk. De actiegroepen vinden het vooral gewoon niet leuk. Het Engels bij aangiftes gaat nog lastig worden, omdat de politie wettelijk verplicht is de aangifte in het Nederlands te doen. Wel wordt wat meer hulpvaardigheid en vriendelijkheid gevraagd richting niet-Nederlands sprekende mensen. Welcome in Amsterdam!

Afbeelding: Flickr.com

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020