Excite

Geen genade voor langstudeerders

De langstudeerboete kan gewoon worden ingevoerd. Dat heet de rechter vandaag bepaald. De rechtbank oordeelde dat de boete van ruim 3.000 euro bovenop het bedrag van het collegegeld “geen ongerechtvaardigde beperking van toegang tot onderwijs” is. Bijna alle bezwaren van studentenorganisaties tegen de zogenoemde langstudeerboete werden door de rechtbank in Den Haag verworpen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) spanden een rechtszaak tegen de staat aan in de hoop dat de strafmaatregel verworpen of aangepast zou kunnen worden.

Uitzondering deeltijdstudenten

Voor de kleine groep deeltijdstudenten die voor vorig jaar februari zijn begonnen wordt een uitzondering gemaakt op de boete. Zij konden destijds niet voorzien dat ze niet langer over hun studie mochten doen. De langstudeerboete toekennen aan deze groep studenten is onrechtmatig en de Staat moet van de rechter zorgen voor een adequatere overgangsregeling. Studenten die zich later hebben aangemeld voor hun opleiding konden de maatregel zien aankomen en voor hen wordt dan ook geen uitzondering gemaakt.

Spelregels zijn veranderd

Het grootste bezwaar van de studentorganisaties werd verwoord met: “De spelregels zijn tijdens het spel veranderd.” Studenten die al vertraging hebben opgelopen krijgen volgens de organisatie niet de kans om zonder boete hun studie af te ronden. Dat zou ertoe kunnen leiden dat minder bedeelde studenten vroegtijdig moeten stoppen. “Sommigen kunnen die 3000 euro wel betalen, anderen hebben pech,” reageert ISO-voorzitter Thijs van Rekum vlak na de uitspraak tegenover NU.nl. Het ISO roept de politiek nu op om de maatregel alsnog terug te draaien.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021