Excite

Heiligverklaring van overleden paus bijna een feit

Het lijkt erop dat wijlen paus Johannes Paulus II binnenkort met terugwerkende kracht heilig verklaard zal worden.

In 2005 genas de 46-jarige Franse non Marie Simon Pierre van de ziekte Parkinson. Na talloze bezoeken aan gespecialiseerde artsen leek genezing geen optie voor de non. Maar toen de congregatie waar zij deel van uit maakte een nacht lang tot de paus gebeden had, was zij plotseling van haar ziekte verlost. ‘Het is alsof ik geboren ben in een nieuw lichaam’, zei ze toentertijd. Artsen hebben daar tot op de dag van vandaag geen verklaring voor, en daarom word nu overwogen de paus heilig te verklaren.

De medische commissie onder leiding van Patrizio Polisca, de lijfarts van de huidige paus Benedictus XVI, heeft volgens de Italiaanse kranten het mirakel goed gekeurd, zodat de procedure nu voortgezet kan worden. Volgens de kranten werd het mirakel eind 2010 al goedgekeurd, en zullen de kardinalen en bisschoppen ergens midden deze maand het onderwerp bespreken tijdens de Congregatie voor de Heiligverklaringen. De zaligverklaring van de vorige paus kan dan nog voor de zomer van 2011 een feit zijn.

Kritische artsen zeggen echter dat Marie Simon Pierre wellicht lijdt aan een andere zenuwziekte, die kenmerken heeft van Parkinson. Hierbij is het mogelijk dat de ziekte op momenten kan verdwijnen, maar absoluut ook terug zal keren.

Zelf leed paus Johannes Paulus II ook aan Parkinson. Hij overleed op 2 april 2005 op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte.

Afbeelding: Flickr, gebruiker Marion Doss

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020