Excite

Het Bombardement is Gouden Film

Het Bombardement werd erg slecht ontvangen, maar het oorlogsepos heeft binnen tien dagen al de Gouden Status bereikt. Het Bombardement is op dit moment nog in 113 zalen te zien.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020