Excite

Job Cohen stapt op

Job Cohen stapt met onmiddellijke ingang op als fractievoorzitter van de PvdA. Hij legt het voorzitterschap van de fractie neer en zal ook niet terugkeren in de Tweede Kamer.

Verklaring van Job Cohen

Cohen vertelt de reden van zijn vertrek in de volgende verklaring:

“Bijna twee jaar geleden heb ik de overstap naar de landelijke politiek gemaakt omdat ik vanuit die positie wilde bijdragen aan een fatsoenlijke samenleving, waarin zoveel mogelijk mensen – ongeacht hun afkomst of achtergrond – tot hun recht komen. Ik moet helaas vaststellen dat ik er onvoldoende in ben geslaagd om in de politieke en media werkelijkheid van ‘Den Haag’ de weg naar deze fatsoenlijke samenleving geloofwaardig over het voetlicht te brengen."

"De sociaal-democratie kan en wil richting geven aan een noodzakelijke hervorming van de samenleving. Een hervorming die ons in staat stelt perspectief te bieden voor de toekomst. Mensen perspectief bieden, zeker in deze crisistijd, dat is de taak van de PvdA. En wanneer je als politieke leider daaraan onvoldoende effectief kunt bijdragen, behoor je terug te treden. Daarom treed ik vandaag terug als voorzitter van de Tweede Kamerfractie en verlaat ik de Kamer.”

Persconferentie

Een persconferentie met meer uitleg over het spontane vertrek wordt verwacht op maandag 20 februari rond 16.30 uur.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020