Excite

KNVB wil meer aandacht voor rechten van de mens

De KNVB wil voortaan dat landen die een WK voetbal organiseren van tevoren veel hardere bewijzen aanvoeren, waarmee kan worden aangetoond dat de rechten van de mens zullen worden nageleefd.

Een reactie op de FNV

Deze uitspraak van de voetbalbond, is een reactie op de vraag die de vakbond FNV onlangs in een open brief aan de KNVB stelde: of er geen extra diplomatieke druk uitgeoefend kon worden om een einde te maken aan de ernstige uitbuitpraktijken van arbeidsmigranten in Qatar? Voor de bouw van de stadions voor het WK in 2022, heeft Qatar op dit moment duizenden arbeiders in dienst die onder zeer slechte omstandigheden moeten werken. Met name de buitenlandse arbeiders zijn het slachtoffer van systematische uitbuiting.

Gezamenlijk standpunt

De komende week zullen verschillende voetbalbonden uit Europa bij elkaar komen om dit punt te bespreken. Men wil met een gezamenlijk standpunt komen, om deze vervolgens voor te leggen aan de wereldvoetbalbond FIFA. De FIFA maakte zelf onlangs ook bekend, dat zij meer willen doen aan het naleven van de mensenrechten, maar echt concrete plannen liggen er nog niet.

Wantoestanden in Qatar

Daarom hoopt de KNVB met de bijeenkomst van aankomende week een flinke aanzet te geven tot het maken van die plannen. Volgens de Nederlandse voetbalbond zijn de wantoestanden in Qatar ongehoord en moet er een einde komen aan de bijdrage die de voetbalwereld indirect levert aan het onvoldoende respecteren en waarborgen van mensenlevens. De bond noemt het stellen van hardere eisen aan de toewijzingsprocedures als één van de belangrijkste maatregelen die genomen moeten worden.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020