Excite

Lijkwade gevonden uit de tijd van Jezus...

Archeologen hebben in Jeruzalem een lijkwade gevonden die stamt uit de tijd van Jezus. De lijkwade werd gevonden in een grot in de buurt van de Oude Stad van Jeruzalem. Er worden wel vaker lijkwaden gevonden in Israel, maar nooit eerder in Jeruzalem. Bovendien konden de archeologen vaststellen aan de hand van andere voorwerpen in het graf en door middel van koolstofdatering dat het ging om een lijkwade uit de tijd van Jezus.

Met de vondst van de lijkwade komt de authenticiteit van de beroemde lijkwade van Turijn nog meer in gevaar. Van deze lijkwade wordt beweerd dat het de lijkwade van Jezus Christus is, inclusief afbeelding van zijn gezicht. Wetenschappers hebben al vastgesteld dat dit onwaarschijnlijk is. Met behulp van de lijkwade die onlangs in Jeruzalem gevonden is, kan de authenticiteit van de Turijnse lijkwade nog meer in twijfel getrokken worden.

De lijkwade van Turijn is namelijk op een ingewikkeldere manier gewoven dan de recentelijk gevonden lijkwade. Volgens wetenschappers is het materiaal en de manier van weven van de lijkwade van Turijn pas geïntroduceerd in de Middeleeuwen. De katholieke kerk weigert de lijkwade van Turijn echter te laten controleren door onafhankelijke wetenschappers. Daarom zijn onderzoekers afhankelijk van vondsten als de lijkwade uit Jeruzalem.

Afbeelding: AD.nl, lijkwade van Turijn

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019