Excite

Mannen bekennen eerder hun liefde

Met Valentijnsdag in het vooruitzicht hebben onderzoekers zich gebogen over de magische woorden ik hou van je. En wat blijkt? Het is niet de vrouw, maar de man die de uitspraak het vaakst als eerste doet in een opbloeiende relatie. De getallen in onderzoek van de Pennsylvania State University laten zien dat jongemannen maar liefst drie keer zo vaak het voortouw nemen als hun vrouwelijke wederhelften.

Smooth-talk?

Het resultaat van het onderzoek past natuurlijk bij de rol van de moderne man die niet bang is om zijn gevoelens te laten zien. De onderzoekers denken alleen dat er een hele andere reden is voor mannen om de dames in te pakken met mooie woorden. Het uitspreken van het romantische ik hou van je draagt namelijk bij aan het hele proces van een man om een vrouw in bed te krijgen.

Vrouwen zijn voorzichtiger

Wat het onderzoek ook aantoont, is dat vrouwen voorzichtig omgaan met hun eigen gevoelens. Mannen weten vaak na een paar weken al of ze verliefd zijn, maar bij vrouwen duurt dat proces maanden. Juist dit verschil zou kunnen verklaren waarom het veelal de mannen zijn die als eerste ik hou van je zeggen tegen hun partner. Dat de woorden ook bijdragen aan het in bed krijgen van de dames is een bijkomend voordeel voor de heren.

Studenten

Het onderzoek is uitgevoerd onder 171 studenten van onder de 25. De resultaten zijn gebaseerd op interviews met de proefpersonen, waarin onder andere werd gevraagd naar hun verwachtingen over het onderzoek. Maar liefst 87 procent van de overvraagden dacht dat het juist de vrouw zou zijn die als eerste de liefde zou verklaren.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019