Excite

Minder bierverbruik in Europa

In veel landen in Europa is het bierverbruik onder de consumenten aanzienlijk gedaald. Dit heeft te maken met de verhoging van de prijs van bier in de horeca en de kredietcrisis waar we ons momenteel in bevinden. Ook heeft het te maken met een algemene trend, waarbij er minder bier, maar meer frisdrank wordt gedronken. Ook lijken mixdrankjes steeds populairder te worden. Volgens anderen heeft de daling met het slechte weer te maken, waardoor minder mensen naar het terras gingen. De precieze reden is tot nog toe onbekend.

In België is het afgelopen jaar minder dan 9 miljoen hectoliter bier verkocht. Dit is een daling van zo’n 9% vergeleken met het jaar daarvoor. Sinds 1990 is er een sterke dalende lijn te zien in de verkoop van het bier. Vergeleken met 1990 en 2008 is dit met zo’n 25% gedaald.

Ook in Duitsland is een duidelijke daling in het bierverbruik. Het verschil tussen 2007 en 2008 is 0,9 procent. De laatste jaren is er in Duitsland steeds minder bier verkocht, maar doen juist de frisdranken het alsmaar beter in de verkoop.

In de laatste drie maanden van 2008 is de verkoop van bier in pubs erg gedaald. In deze laatste drie maanden werd er maar liefst 10% minder bier verkocht dan de laatste drie maanden van het jaar ervoor. Er wordt geschat dat er door deze daling in Engeland zo’n zes pubs per dag hun deuren sluiten.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020