Excite

'Mytische stad Atlantis gevonden in Spanje'

Volgens een team van Amerikaanse onderzoekers is het mysterie rondom de verzonken stad Atlantis eindelijk opgelost. Ze denken dat de mythische stad ooit is getroffen door een tsunami en claimen het nu gevonden te hebben onder een moerasgebied in Spanje.

Iets ten noorden van de stad Cadíz, dat zou de plek moeten zijn waar Atlantis op enkele kilometer onder de grond verborgen ligt. Het onderzoeksteam kwam de plaats op het spoor nadat ze op een satellietfoto iets hadden gezien dat op een verzonken stad leek. Twee jaar lang hebben ze het moeras onderzocht met behulp van radartechnologie, satellietbeelden en digitale cartografie. Uiteindelijk ontdekten ze een ringvormig bouwsel dat aan de overblijfselen van een stad doet denken.

Volgens onderzoeksleider Richard Freund toont dit nogmaals de kracht aan van tsunami's. "De vloedgolf is zestig kilometer landinwaarts gegaan en heeft Atlantis volledig doen zinken." Verdere opgravingen zullen binnenkort gepland worden.

De stad Atlantis werd voor het eerst genoemd door de Griekse filosoof en schrijver Plato. Door een catastrofe zou het eilandenrijk plotseling zijn verdwenen. De Atlantische Oceaan ontleent zijn naam aan de mythe. In de afgelopen eeuw zijn de overblijfselen van de stad regelmatig 'ontdekt', maar over het algemeen waren de claims vaag en nergens op gebaseerd. Zou dat nu eindelijk anders zijn?

Afbeelding: Google Maps

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2018