Excite

Nederlandse Playmates staken

Tot de Nederlandse Playmates behoren onder meer Mai-Lan Leenders, Chantal Hanse en Dorien Rose. De vrouwen zijn ontevreden over het beleid van Playboy en hebben daarom besloten te staken. Ze zullen voorlopig niet meer Playboy poseren. In de verklaring wordt aangegeven dat de playmates niet boos zijn op de redactie van het tijdschrift, maar op de directie. Zij zouden afspraken niet nakomen.

Vrouwen die zich aanmelden als Playmate wordt onder andere een carrière beloofd, waar vervolgens helemaal niets van komt. Er zijn wel enkele vrouwen die een carrière hebben opgebouwd, maar dit hebben ze zelf bereikt. Daarnaast vinden de Playmates het maar niets dat er geen Playboyfeesten in Nederland meer gehouden worden. Het laatste feest dateert van ruim anderhalf jaar geleden.

In de verklaring van de Nederlandse Playmates staat onder meer: “De redactie van Playboy staat welwillend tegenover een beleid dat wij voor ogen hebben, maar vooral de zakelijke mensen van het blad blijven vasthouden aan een manier van werken die wij als amateuristisch en onkundig beschouwen. Wij betreuren het dan ook dat een mooie titel als Playboy op dergelijke wijze handelt en zijn daarom, wederom, tot deze spijtige beslissing gekomen.”

Tegenover Fok! reageert de hoofdredacteur van Playboy Nederland, Jan Heemskerk, dat de ontstane situatie voor beide partijen vervelend is. “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er onvrede is tussen de Playmates en het magazine,” is zijn verklaring. “Wij gaan de Playmates dan ook uitnodigen voor een gesprek om te vragen wat voor oplossing wij kunnen bieden. Wij van Playboy zijn in ieder geval niet boos!”

Afbeelding: Flickr, gebruiker svensonsan

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020