Excite

Onderzoek naar scheetkussentjes

In het Verenigd Koninkrijk heeft professor Trevor Cox een onderzoek gestart naar welk geluid de mensen het grappigst vinden en hij valt daarvoor vooral terug op het gebruik van scheetkussentjes. Hij heeft daarvoor een website opgericht waar mensen zes vreemde geluiden horen. Vervolgens mogen ze aanduiden welke volgens hen het grappigste was.

Professor Trevor Cox van het departement Akoestiek aan de Salford University in Manchester is al jaren geïnteresseerd in het scheetkussentje en had ook het twijfelachtige record van het grootste scheetkussentje tot voor kort.

Volgens de professor is dit het nieuwe lachfenomeen, aangezien de ronde, rode neus niet meer zo in de smaak valt wegens afgezaagd. "Het is zoals met moppen - het is grappiger als de mensen het niet zien aankomen. Het onverwachtste geluidje zal daarom waarschijnlijk ook de meeste stemmen krijgen", meent professor Cox.

Je kan zelf ook meedoen aan het experiment als je naar zijn websitezijn website gaat.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020