Excite

Parkeert dit kind beter dan jij?

Dit kind is de coolste persoon van deze week. Zonder aarzelen slaagt hij er in zijn auto zo te parkeren dat het professioneel lijkt. Om daarna te vragen of hij zijn video mag zien.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020