Excite

Privacy First verliest rechtszaak

De eerste slag in de strijd om de vingerafdrukkendatabase gekoppeld aan het Nederlandse paspoort is gewonnen door de Staat. Privacy First en 21 medeaanklagers zijn door de rechtbank niet ontvankelijk verklaard.

De vereniging en mede-eisers waren het er niet mee eens dat de vingerafdrukken die moeten worden afgestaan bij het aanvragen van een nieuw paspoort in een database verdwijnen. Volgens de rechter was er echter geen juridische grond voor hun aanklacht.

De plicht om een nieuw paspoort te voorzien van een vingerafdruk is Europees geregeld. Evenwel is het niet verplicht om de vingerafdrukken ook daadwerkelijk op te slaan.

Het is echter nog allerminst zeker of de paspoortwet mag blijven zoals hij nu is. Dinsdag kondigde de Europese Commissie namelijk aan dat zij een onderzoek gaat instellen naar de wettelijkheid van de Nederlandse paspoortwet.

Ook loopt er nog een andere zaak. Louise van Luijk weigerde haar vingerafdrukken af te geven en kreeg geen paspoort. Ze spande vervolgens een rechtszaak aan.

In een brief aan de Eerste Kamer stelde Privacy First dat door de eisen van het biometrische paspoort burgers ‘definitief de mogelijkheid ontnomen om controle te houden over haar gegevens en identiteit.’

Afbeelding: Flickr, gebruiker chadmiller

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020