Excite

Protest na compensatiepakket Groningen

Zaterdag zijn er opnieuw protesten geweest in Groningen. De boze Groningers zijn het niet eens met de overeenstemming die is bereikt over een compensatiepakket voor schade door gasboringen.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft met de Groningse commissaris van de Koning Max van den Berg afgesproken dat de regio voor langere tijd economisch wordt gesteund. Dat betekent onder meer nieuwe banen en compensatie voor huizenbezitters die schade hebben opgelopen door aardbevingen.

Protestacties

De minister ging voorafgaand aan de protesten in overleg met ruim honderd vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, dorpsbelangen, bestuurders en actiegroepen. Een deel van de Groningers heeft voldoende informatie, maar toch blijven velen met vragen zitten. Zeker als het gaat om de veiligheid. Diverse actiegroepen reageerden vervolgens met protestacties, zoals de Groninger Bodem Beweging. Ook was er een langzaamaanactie op de A7.

Aardbevingen

De gasboringen in het gebied leiden steeds vaker tot aardbevingen die ook met de tijd zwaarder worden. Van den Berg begrijpt de zorgen van de Groningers dan ook goed. Hij vindt echter dat de compensatie van minister Kamp voldoende zekerheid biedt: “We krijgen jaarlijks 55 miljoen om de economie en de leefbaarheid te versterken. Laten we daarmee maar eens flink aan de slag gaan. De minister heeft gezegd ons na die tijd ook nog met geld te steunen en daar houden we hem aan. En als het nodig is, dan laten we onze tanden weer zien.”

Financieel steunen

Minister Kamp wil ook in de toekomst de inwoners in het gaswinningsgebied extra financieel steunen als dat nodig is. “Als de huidige inzichten over de risico's en de gaswinning niet veranderen, dan ligt verlenging in de rede,” vertelt de minister. Er zal verder een onafhankelijke partij worden ingeschakeld om toe te zien op de schadevergoedingen die de Groningers krijgen bij schade na aardbevingen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021