Excite

Raad van toezicht bij Llink opgestapt

De raad van toezicht van de noodlijdende omroep Llink is opgestapt. Het vertrek van de toezichthouders was een eis van het Commissariaat voor de Media. Zonder het opstappen komt er geen subsidie voor Llink. Onder de raad was een tekort van ongeveer een miljoen euro, waardoor Llink om een uitstel van betaling moest vragen. Als de omroep geen subsidie krijgt, dan dreigt er een faillissement.

Een woordvoerder van Llink zegt: ‘De leden hebben zelf hun zetels ter beschikking gesteld, in het belang van de toekomst van Llink.’ Llink zegt dat ze graag een eerlijke kans willen, zodat ze fouten uit het verleden kunnen herstellen. Nu zal er een nieuwe raad van toezicht komen, die ervoor moet zorgen dat er een goed bezuinigingsplan komt en dat het goed wordt uitgevoerd. De omroep zegt: ‘‘Ledenraad, bewindvoerder, directie en raad van toezicht hechten eraan vast te stellen dat dit besluit niet onder druk van de kritiek van buitenaf tot stand is gekomen.’ Het Commissariaat voor de Media stelt nog meer eisen aan de omroep, zoals bijvoorbeeld het terugbrengen van het aantal medewerkers.

De toekomst van Llink is nog steeds onzeker. Vorige week werd er gezegd door de visitatiecommissie dat de omroep niet onderscheidend genoeg is en daarom in september 2010 moet verdwijnen. 

Afbeelding: FlickrCC

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020