Excite

Replica Prins Willem gaat in vlammen op

De Prins Willem, een replica van een VOC-schip dit in Den Helder voor anker ligt, is grotendeels in as gelegd. Rond middernacht werd er rook opgemerkt dat uit het schip kwam. Aanvankelijk leek het erop dat de brand onder controle was, maar de vlammen sloegen uit en verwoesten vanmorgen het hele schip.

De constructie van de replica begon in 1984 en werd in 1985 beëindigd. De Prins Willem, een driemaster uit 1650 van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, diende als voorbeeld. Het origineel ging twaalf jaar na constructie ten onder in de buurt van Madagaskar.

De schade loopt in elk geval in de miljoenen, zegt Herman Groenheide, directeur van de Museumhaven Willemsoord. Het nablussen gaat nog steeds door. Of het schip helemaal terug opgebouwd zal worden, valt te betwijfelen. Voor de regio was de replica van de Prins Willem een enorme publiekstrekker.

Afbeelding: Wikimedia

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020