Excite

Vanaf 18 jaar op de bus

Het is een grote verantwoordelijkheid om een bus te besturen. Niet alleen rij je met een groot gevaarte op de openbare weg, waarbij de kans op een ongeluk groter is dan met een personenauto, maar je hebt ook nog de passagiers waar je verantwoordelijk voor bent. Een baan als buschauffeur moet niet te lichtzinnige worden opgepakt. Dat is ook de reden dat de minimumleeftijd voor buschauffeurs altijd 21 jaar was. Maar daar komt wellicht verandering in. Het kabinet start namelijk met een proef met jongere buschauffeurs. De minimumleeftijd zal verlaagd worden naar 18 jaar.

Er is noodzaak voor deze proef. Er is namelijk een tekort aan buschauffeurs. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is blij met deze proef. Zij pleitten namelijk al jarenlang voor een leeftijdverlaging. Men hoopt dat op deze manier het vak van buschauffeur ook aantrekkelijk wordt voor jongeren die net op de arbeidsmarkt verschijnen. Het kabinet gaat daar nu dus in mee. Wel wordt er een streng selectiebeleid gevoerd. Alleen vakbekwame chauffeurs mogen meedoen en worden alleen ingezet op trajecten korter dan vijftig kilometer. Vanaf hun twintigste mogen deze chauffeurs dan ook langere stukken rijden.

De KNV hoopt dat dit een gouden greep zal blijken. Men heeft namelijk niet alleen te kampen met een instroom van nieuwe chauffeurs, maar ook met de vergrijzing die er aan zit te komen. Men gaat er van uit dat door de minimumleeftijd te verlagen, er uiteindelijk meer jongeren buschauffeur willen worden. De verkeersveiligheid mag er echter niet onder leiden. De proef zal zes jaar duren, waarbij er constant gemonitord wordt. Behalve de verkeersveiligheid zal er ook gekeken worden naar het effect bij de aanmeldingen van buschauffeurs.

Afbeelding: Flickr, eschipul

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020