Excite

Video: vlag op de maan

Le moment suprême: de Amerikaanse vlag wordt op de maan gezet. De vlag wappert wat na door de bewegingen van Armstrong, waardoor het lijkt of er wind is.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2018