Excite

Vijfde minnares man Sandra Bullock

Eerder gaf één van de vrienden van Jesse James, de man van Sandra Bullock, al aan dat James zich verveelde als Sandra er niet was en dat hij dan graag vertier bij andere vrouwen zocht. Dat het zich niet tot een klein groepje beperkte blijkt nu wel; een vijfde dame heeft zich aangediend en James begint steeds meer overeenkomsten te vertonen met Tiger Woods, wiens ‘collectie’ minnaressen eerder al onthuld werd.

Vorige week kwam naar buiten dat Jesse James zijn vrouw, die hem overigens nog uitvoerig bedankte voor zijn steun toen ze haar eerste Oscar ontving, bedrogen had met een tatoeagemodel. Hij zou meerdere keren met Michelle McGee het bed hebben gedeeld en was zelfs degene die haar benaderde.

Sinds die onthulling zijn er steeds meer vrouwen naar voren gekomen die ook aangeven het bed te hebben gedeeld met de man van de succesvolle actrice. Het gaat hierbij om fotografe Brigitte Daguerre en twee vrouwen die graag anoniem willen blijven. Een vijfde vrouw zou het rijtje mogelijk compleet maken.

Na de onthulling van Michelle McGee is Sandra al het huis uit gevlucht en niet meer gesignaleerd. Vrienden en kennissen van de superster geven echter aan dat ze al contact heeft gehad met haar advocaten en dat ze zo snel mogelijk wil scheiden van haar man.

Voor Jesse James is de ellende voorlopig in ieder geval nog niet over; zelfs als zich geen nieuwe vrouwen aandienen, heeft zijn reputatie al behoorlijke schade opgelopen; door zowel de vrouwen als door mensen uit zijn omgeving is hij namelijk gebrandmerkt als nazi-sympathisant.

Afbeelding: Flickr account Made In Hollywood

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020