Excite

VS en China komen met nieuwe klimaatdoelen

  • © Getty Images
De Verenigde Staten en China hebben woensdag hun nieuwe klimaatdoelstellingen gepresenteerd. President Obama kondigde aan dat de Verenigde Staten een grote inhaalslag wilde maken met betrekking tot het terugdringen van vervuiling. De uitstoot van broeikasgassen zou in 2025 met 26 tot 28 procent teruggedrongen moeten worden. Dat betekent dat ze dan onder het niveau van 2005 zitten. Eerder stelde Obama zich al ten doel om de uitstoot in 2020 met 17 procent terug te dringen.

Het nieuwe doel zorgt voor een verdubbeling van de snelheid. Eerder was een vermindering van 1,2 procent per jaar voldoende om het doel te bereiken, nu moet gemiddeld een vermindering van 2,3 tot 2,8 procent gerealiseerd worden.

De president van China, Xi Jinping, wilde zich niet vastleggen op specifieke aantallen of percentages, maar gaf wel aan dat de piek van de uitstoot van broeikasgassen op 2030 of eerder zou moeten liggen. Daarnaast heeft hij toegezegd dat China meer energie zal halen uit andere bronnen dan fossiele brandstoffen. Deze aankondiging is op zich al opvallend, omdat het voor het eerst is dat China een grens stelt aan de CO2-uitstoot van het land.

Daarnaast hebben beide landen besloten meer te investeren in onderzoeken naar schone energie en een initiatief te lanceren om op stadsniveau ervaringen te delen met betrekking tot het combineren van groei met een lage CO2-uitstoot.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021