Excite

Wagen varkensmest explodeert midden in Keulen

Veel Keulenaren kunnen na vandaag hun ramen nog maar eens goed wassen. Deze stad kreeg namelijk te maken met een onverwachts cadeautje van hun Nederlandse buren: een Nederlandse wagen vol varkensmest explodeerde daar, waardoor maar liefst twintig ton stinkende mest op huizen, auto’s en aanhangers terecht kwam.

De ravage was enorm: in de nabije omgeving van de wagen was niets meer schoon. De brandweer moest er aan te pas komen om de boel schoon te maken. Die concludeerde dat de mest waarschijnlijk te warm was geworden en dat hierdoor de druk in de wagen letterlijk té hoog was opgelopen. Dit zou de explosie hebben veroorzaakt.

De gevels van huizen en de auto’s in de omgeving werden met hogedrukspuiten schoongemaakt. In sommige gevallen was hier echter zoveel druk voor nodig, dat het schilderwerk hier niet tegen bestand was. Die huizen zullen weer overnieuw geschilderd moeten worden. Foto’s van het drama zijn te zien op Rundschau Online, een nieuwssite over Keulen en omgeving.

Nederland exporteert heel veel mest naar Duitsland. Alleen in 2009 ging er al 80% van de totale mestexport van 700.000 ton naar Duitsland. Een voorval als dit had zich echter nog nooit voor gedaan.

Afbeelding: Flickr, gebruiker Laurel Fan

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020